School

Schule

Schule

Het is niet meer bekend wanneer de school eerst openging, maar de eerste Koster was al in 1539 in dienst. Tot 1 oktober 1938 hoorden school en kerk bij elkaar. In 1896 werd het oude schoolgebouw gesloopt en een nieuwe gebouwd, maar toch nog met maar één leslokaal. De tweede kwam pas in 1909.

.

.

Kinderchor

Kinderchor

.

Vlak voor de steenkoolproduktie van Schlabendorf-Noord begon in 1957, werden de leerlingen van de 5de t/m 8ste klassen, en de 10de klas naar school gestuurd in Luckau. In 1960 werd de hele school gesloten, en alle leerlingen moesten naar Görlsdorf. Nu is het voormalige schoolgebouw het Culturele Centrum van Schlabendorf geworden.

Dorpsvijver

Teich

Teich

Teich2

Teich2

Tot in de 1970’s lag het peil van de dorpsvijver duidelijk hoger. Door de drooglegging die nodig was voor het mijnen zonk de waterstand, en is nog steeds niet terug op de oude hoogte.
Algemeen gesproken had het leven in de DDR goede en slechte kanten, maar na de politieke Wende in november 1989 werden de Schlabendorfers weer optimistisch en voerden de strijd op voor het behoud van hun dorp- met succes.

Seite: 1 2 3 4 5

Hazel Leach
info@hazelleach.com
Hazel Leach - Colofoon